Photos: Maarit Kytöharju, Matti Kyllönen, Heikki Tuuli, Sirje Ruohtula, Gustav Larsson